Icon
OBALY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

Obaly pro importní a exportní námořní dopravu

Mnohé firmy se rozhodují pro námořní dopravu zboží v kontejnerech kvůli nižším nákladům ve srovnání s leteckou nebo pozemní dopravou nebo kvůli velikosti zabaleného zboží.

Doprava po moři se však řídí vlastními zákony! Zvláštní klimatické vlivy, jako je vlhko, teplo a chlad, ale také mechanické namáhání, musí být u obalů pro námořní dopravu zohledněny ve zvláštní míře.

Nabízíme vám obaly pro námořní dopravu podle potřeby, které jsou přizpůsobeny speciálním požadavkům i vašemu přepravovanému zboží, přičemž dbáme na optimální velikost a provedení pro naložení do kontejneru nebo na loď. Naše řešení obalů jsou navržena s ohledem na náročné okolní podmínky, jako je slaný mořský vzduch, silné kolísání teplot a trvalá vlhkost. Postaráme se o optimální ochranu vašeho zboží a vypracujeme pro vás za tímto účelem individuální návrhy balení – ať už se má lodí přepravit jednotlivý stroj nebo velké zařízení.

Při námořní dopravě zboží je mimořádně důležité, aby byly splněny všechny požadavky týkající se naložení i celních a vývozních/dovozních předpisů. Jako experti na přepravní bedny ze dřeva dbáme na dodržování všech potřebných nařízení a směrnic cílových zemí, jako jsou dovozní předpisy pro obaly ze dřeva, směrnice ISPM 15 podle normy IPPC nebo požadavky lodního dopravce.

„Přepravní bedny ze dřeva podléhají zvláštním požadavkům. FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) již více než 50 let poskytuje mezinárodní rámec pro ochranu rostlin před zavlečením a šířením škůdců. Dřevo jako přírodní, udržitelná surovina zde může být považováno za hrozbu. Z tohoto důvodu musí být dodržovány pokyny ISPM 15, aby se zabránilo sankcím nebo dokonce zastavení dodávky.“

Vaše výhody s balením pro námořní dopravu EASY BOX:

  • Vše z jedné ruky: Poradenství, plánování, výroba a balení
  • Individuální přepravní bedny na míru nebo sériová výroba
  • EASY BOX s časově úsporným stavebnicovým systémem pro sestavení bez použití nářadí
  • Prostorově úsporné skladování
  • Opakované použití
  • Libovolný počet kusů a krátké dodací lhůty
  • Univerzální použitelnost
  • Bez nutnosti dalšího vyřizování pro export

Firma EASY BOX je expertem na výrobu obalů pro námořní dopravu na míru pro vaše výrobky a také vás podpoří při profesionálním kontejnerovém balení.