Icon
Normy

Vyrábíme podle mezinárodně platných norem a směrnic.

Globalizace a mezinárodní obchod vyžadují, abychom mluvili jasně a zřetelně jedním jazykem. Základem jsou mezinárodně platné normy a směrnice.

Ať už jde o průmyslové obaly, obaly pro námořní dopravu, těžké zboží, leteckou přepravu nebo obaly pro zařízení a strojírenství. Vzhledem k širokému spektru oborů našich zákazníků a různým požadavkům nabízíme individuální a standardizované exportní obaly nejvyšší kvality a podle mezinárodně platných norem, jako jsou normy IPPC a ISPM nebo normy HPE a VOEST.

NORMA VOEST

Norma VOEST je mezinárodně uznávaná směrnice pro obaly vhodné pro námořní dopravu a skladování od společnosti Voest-Alpine Industrieanlagenbau Logistik.

Podrobnosti o normě VOEST
Obecné směrnice pro balení obalů vhodných pro námořní dopravu a skladování

NORMA HPE

Směrnici pro obaly HPE zavedl technický výbor odborné skupiny „Obaly podle normy HPE“ německého Spolkového svazu pro dřevěné obaly, palety a exportní obaly (HPE) e.V. a BFSV Hamburg.

Směrnice pro obaly HPE stanovuje minimální standardy pro obaly vhodné pro zatížení a namáhání při přepravě technického zboží. Jejím cílem je ochrana tohoto zboží před různými zátěžemi v průběhu logistického řetězce, aby mohl být neporušený výrobek připraven k použití v cílovém místě.

STANDARD ISPM 15

ISPM 15 je zkratka pro „Mezinárodní standard pro fytosanitární opatření pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu“.

ISPM, tedy Mezinárodní standard pro fytosanitární opatření, je součástí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC – International Plant Protection Convention).

Smyslem a účelem těchto opatření je zabránit importu dřevokazných škůdců do cizích ekosystémů. Pro zbavení dřeva možných škůdců lze použít různé metody ošetření podle ISPM 15.

Podrobnosti o standardu ISPM 15
https://www.bfw.gv.at/
Aktuální vydání: https://bfw.ac.at/050/pdf/ISPM15.pdf

STANDARD ISO PRO KONTEJNERY

Standardizované kontejnery jsou již neodmyslitelnou součástí moderní logistiky. Přibližně 90 % celosvětově přepravovaného kusového zboží lodní dopravou se dnes přepravuje v kontejnerech. Konstrukce kontejnerů ISO je definována v normě ISO 668.

Standard ISO pro kontejnery popisuje směrnice pro mezinárodní lodní dopravu a námořní nákladní kontejnery z oceli.

Aktuální informace o standardu pro ISO KONTEJNERY naleznete na www.Containerhandbuch.de