Icon
FAQ

Často kladené otázky

Společně s našimi zákazníky začínáme analýzou potřeb, vyjasníme si obecné podmínky, změříme a prohlédneme odesílané stroje, výrobky nebo zboží.

  • Jaký náklad má být odeslán?
  • Jaký je nejvhodnější dopravní prostředek z hlediska nákladu a cílové destinace?
  • Jsou pro dané zboží nutná zvláštní opatření?
  • Existují v cílové zemi zvláštní dovozní předpisy?
  • A mnoho dalšího...

Ve druhém kroku od nás získáte individuální nabídku, kterou s vámi rádi společně prodiskutujeme. Po jejím schválení se zahájí výroba beden, které budou dodány přímo k vám. Potom náš balicí tým odjede na dohodnuté místo odeslání a převezme celý proces balení.

V zásadě může firma EASY BOX poskytovat balicí služby pro každé odvětví průmyslu. Mezi naše nejčastěji zadávané oblasti patří: Speciální strojírenství, strojírenství, vstřikování plastů a tlakové lití, energetika a technika ochrany životního prostředí, logistika a doprava, robotika, svařovací technika, výroba vozidel, průmysl zdravotnické techniky.

V zásadě jsou možné všechny rozměry, jde o to posoudit balený výrobek, zkontrolovat nákladovou efektivitu a najít nejlepší možné řešení.

To, jaký obal vaše zboží potřebuje, závisí na způsobu dopravy, době, po kterou zůstane zabalené, a na povětrnostních podmínkách, kterým je během cesty vystaveno. Právě tyto speciální požadavky známe z našich více než 30 let praxe v oboru obalů a individuálně vám poradíme s výběrem správného řešení obalu. Ať už jde o leteckou, námořní, železniční nebo kamionovou dopravu, EASY BOX nabízí pro každý druh průmyslového zboží efektivní přepravní obal.

Dřevo se v obalech osvědčuje už po staletí. Dřevo je nejstarší, nejstabilnější a nejlevnější materiál v oboru obalů – čistý, jednoduchý a velmi flexibilní při zpracování obalů. Navíc je dřevo jako obnovitelná surovina nejudržitelnějším materiálem pro přepravní obaly, zvláště když jsou z něj vyráběny opakovaně použitelné obaly.